Chính sách đổi trả

Khách hàng tiến hành đồng kiểm khi nhận hàng, https://store.binzdapoet.vn/ không cho phép khách hàng tiến hành đổi trả sau khi đã nhận hàng.